Słynny "Dom na Dołkach", znajdujący się na Rynku mieści Muzeum Regionalne. Atrakcję kulturalną miasta stanowi Starosądecki Festiwal Muzyki Dawnej. Walory przyrodnicze Beskidu Sądeckiego, chęć zachowania oraz ochrony terenów leśnych i rezerwatów z bogatym światem roślinno-zwierzęcym były przyczyną utworzenia w 1987 r. Popradzkiego Parku Krajobrazowego. Należy on pod względem obszaru do największych parków krajobrazowych w kraju. Jego powierzchnia wynosi blisko 80 tysięcy hektarów, a największą cześć jego powierzchni stanowią tereny leśne. Wśród chronionych lasów dominuje drzewostan złożony z buka, jodły, świerka, modrzewia, jesiona, graba, lipy.
wróc do str.1
 
   2/2