Samochodem - Z Krakowa należy dojechać do Nowego Sącza, a następnie przez Krynicę do Muszyny. Szczawnik leży w odległości 5 km od Muszyny. Jadąc od Muszyny należy przejechać przez miejscowość Złockie. Trzeba minąć szkołę w Złockiem, przejechać przez mostek (tutaj zaczyna się Szczawnik). Jadąc dalej mijamy cerkiew, która znajduje się po prawej stronie drogi. Kwatera znajduje się w odległości 150 m od cerkwi. Cechą charakterystyczną budynku są malowidła na frontowej ścianie.