Stara Lubownia - miasto powiatowe w Słowacji liczące ok. 15.500 mieszkanców. Pierwsze wzmianki pochodzą z 1292 r. Słowacja przez 1000 lat wchodziła w skład państwa węgierskiego. Od 1918 r. istnieje jako Czechosłowacja, zaś od 1993 jako odrębne państwo Słowacja. W S. Lubowni znajduje się zamek, wybudowany przez króla Karola Roberta. Odegrał on ważną rolę w historii Polski i Węgier. Pełnił funkcję pogranicznej twierdzy obronnej mającej strzec terenów przygranicznych Węgier. Od 1412 do 1772 należał do Polski. Urzędował tutaj polski starosta zarządzający zastawem spiskim. W latach 1655-1661 przechowywane były tu polskie klejnoty koronne. Różne były koleje losu zamku w Starej Lubowni, a jego historia jest tak bogata, iż warto poświęcić trochę czasu na zwiedzenie.
Uwaga ! - potrzebny będzie paszport aby zobaczyć zamek (Słowacja)
 

S. Lubwnia - zamek


S. Lubwnia - zamek


S. Lubwnia - zamek