Szczawnik (XVw.) jest miejscowością położoną na wysokosci 520-600 m. w dolinach potoków "Szczawnik" i "Szczawniczek" wypływających na południowych stokach Runka i Jaworzyny Krynickiej. Doliny obu potoków rozdziela wyniosły grzbiet Kotelniczego Wierchu.
Nazwa Szczawnik pochodzi od tryskających tu i znanych od dawna zródeł mineralnych. Wody te składem swoim przypominają krynickie zubry. Najbliższe szczyty to Runek (1080 m.) i Jaworzyna (1114 m.)
W Szczawniku znajduje się Cerkiew pw. Św. Dymitra z 1841 r. Jest ona trójdzielna o wydłużonym prezbiterium zamkniętym trójbocznie z wieżą kwadratową o konstrukcji słupowo-ramowej z nadwieszoną izbicą.
 

Szczawnik - zima


Szczawnik - las


Szczawnik - cerkiew